Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Ordu İl Koordinatörlüğü

LEADER Yaklaşımı Projesi Bilgilendirme ve Açılış Toplantısı Yapıldı.
AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, IPARD II Programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi" bilgilendirme ve açılış toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen proje bilgilendirme ve açılış toplantısına, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Mustafa Yücel, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, , İlçe kaymakamları, Belediye Başkanları, Daire Müdürleri ile Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Proje bilgilendirme ve açılış toplantısının başlangıcında bir konuşma yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu, “LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi için Türkiye’de 10 il pilot il seçildi. Pilot illerden bir tanesi de bizim ilimizin olması ve LEADER tedbirinden faydalanmamızın ilimiz için önemini belirtti.
Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun açılış konuşmasının ardından, Yerel Kalkınma Uzmanı Ersin Erdoğan tarafından sunumda bulunuldu. Erdoğan, LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi’nin, Ordu Valiliğinin liderliğinde Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ve TKDK İl Koordinatörlüğünün destekleri ile ilk etapta seçilen Amasya, Çanakkale, Kastamonu, Denizli, Erzurum, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Ordu, Samsun olmak üzere 10 IPARD illinde uygulanacağını söyledi.

21 Eylül 2016 tarihi itibariyle Ordu’da projenin uygulanmasına start verildiğini ve faaliyetlere başlanacağını belirten Ersin Erdoğan, %100’ü hibe olan bu projenin 10 il için ayrılan bütçesinin 26,7 Milyon AVRO olduğunu kaydetti.

Erdoğan, 30 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan LEADER yaklaşımının, sorunların masa başında tespit ve çözümünden ziyade, yerel aktörlerin kalkınma sürecine dâhil olmasını sağlayarak ve aşağıdan yukarıya doğru oluşturulacak Yerel Kalkınma Stratejilerinin yukarıdan aşağıya doğru desteklemesi ile kırsal alanın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağını ifade etti.

Projenin amacıyla ilgili de bilgiler veren Erdoğan, “Projenin amacı; Kırsal toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesiyle, kırsal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmak; Yerelde henüz kullanılmayan yerel kaynak ve potansiyelden yararlanılarak yeni gelir kaynakları yaratmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek; Kırsalda yaşayanların yerel kalkınma süreçlerine gerçek anlamda katılmalarını desteklemek ve Kırsal toplulukların daha büyük topluluklarla entegrasyonunu kolaylaştırmaktır” dedi.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalara de değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Projede belirtilen amaçlara ulaşmak için Ordu ilinde objektif kriterlere göre belirlenecek 2 adet Yerel Eylem Grubu (YEG) oluşturulacaktır. Yerel Kalkınma Stratejisinin hazırlanması için bir araya gelen ve kırsal alanda yaşayan paydaşlardan oluşan dernek statüsünde kurulacak bu 2 grubun her biri kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya geldiği, iyi dengelenmiş ve alanda farklı sosyo-ekonomik sektörlerden (Tarım, Gıda, Hayvancılık, Çevre, Kimya, İnşaat, Turizm ve Enerji) oluşan mevcut yerel çıkar gruplarının temsilcilerinden ve halktan oluşacaktır. Bu amaçla Ordu Valiliğinde, bu 2 Yerel Eylem Grubunun belirlenmesi için projeyi tanıtan ve ilçelerimizin projeye nasıl katılabileceği ve nasıl yararlanabileceği konusunda bakanlık tarafından görevlendirilmiş uzmanlar tarafından bir sunum gerçekleştirilecektir. İlimizin kalkınma sürecine önemli katkıları olacak bu projenin tanıtımında ve kurulacak YEG alanlarının tespitinde tüm paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınacaktır.”BİMER